Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 142012 15.5.2012 pretláčanie kanalizácie v ZŠ s MŠ a na obecnom úrade Milan Benko, Tehelná 464/3, Stará Ľubovňa 44924577  231.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 0952013 10.5.2013 prev. verej. kanalizácie za II. Q 2013 W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad 36804207  561.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 2192013 7.8.2013 prev. verejného vodovodu Hromoš-Kozelec za III.Q 2013 W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad 36804207  367.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 1922013 7.8.2013 prev. verejnej kanalizácie Hromoš za III.Q 2013 W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad 36804207  561.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 0782011 26.4.2011 prev.ver.kanaliz.
II.Q
W-Control, s.r.o. 36804207  535.45 EUR 
Detail Faktúra došlá 1022011 26.4.2011 prevadz.verej.
vodovodu za II.Q
W-Control, s.r.o. 36804207  362.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 0172015 5.1.2015 Prevádzka kanalizácie 1Q W-Control, s.r.o. 36804207  633.78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/4 5.2.2014 Prevádzka kanalizácie 1Q 2014 W-Control, s.r.o. 36804207  561.78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/46 5.5.2014 Prevádzka kanalizácie 2Q 2014 W-Control, s.r.o. 36804207  561.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 127/2015 2.4.2015 Prevádzka kanalizácie ll.Q W-Control, s.r.o. 36804207  633.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 0182015 5.1.2015 Prevádzka vodovodu 1.Q W-Control, s.r.o. 36804207  367.02 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/5 5.2.2014 Prevádzka vodovodu 1Q 2014 W-Control, s.r.o. 36804207  367.02 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/45 5.5.2014 Prevádzka vodovodu 2Q 0214 W-Control, s.r.o. 36804207  367.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 128/2015 2.4.2015 Prevádzka vodovodu ll.Q W-Control, s.r.o. 36804207  367.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 1212013 10.5.2013 prevadzkov. ver. vodovodu za II.Q 2013 W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad 36804207  367.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 62013 4.2.2013 prevadzkovanie ver. kanalizácie za I.Q 2013 W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad 36804207  561.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 342013 4.2.2013 prevadzkovanie ver. vodovodu za I. Q 2013W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad 36804207  367.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 029/2012 19.3.2012 prevádzkovanie verejného vodovodu
Hromoš-Kozelec I.Q 2012
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad 36804207  362.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2832012 8.11.2012 prevádzkovanie verejného vodovodu W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad 36804207  362.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 18/2011 14.3.2011 Prevádzkovanie verejného vodovodu Hromoš-Kozelec za I. Q 2011 W-Control, s.r.o. 36 804 207  362.08 EUR 
Nastavenia cookies