Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 23072013 7.8.2013 tričko s potlačou,propagačný materiál,inf.tabuľky dragAnna,Anna Draganová, rekl.agentúra, Okružná 85 44189885  270.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20132524 7.8.2013 zber,triedenie,úprava odpadu za II.Q EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  339.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 0092013 7.8.2013 publikácia Kontrola v obecnej samospráve RVC so sídl.v Štrbe 31954502  12.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 130712 7.8.2013 elektrik.material Elektro Alica, Alica Valčaková, Budovateľská 16, S 31004369  120.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 9263072 7.8.2013 inter.služby Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo 35849487  15.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 201307012 7.8.2013 update mzdová agenda MV 13.07 BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov 44401990  19.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 13041 7.8.2013 Materiál na kosenie Ján Mrug Plavnica 12 34918591  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 14062013 7.8.2013 elektroinštalačné práce, oprava a údržba
verejného osvetlenia obce
Martin Kyseľa, Plavnica 69 41571797  217.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002475 7.8.2013 elektrina-dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši 36211222  1,481.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 332/2013 5.8.2013 Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností Správa katastra Prešov 37870173   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2013 10.7.2013 Revitalizácia plôch okolo potoka Hromovec v Hromoši - práce a dodávka materiálu Záhradníctvo Kak, spoločnosť s ručením obmedzeným 31684319  5,329.57 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3 10.7.2013 Dodatok č.3 k zmluve č. 20/2004 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie, zmena cena diela W - Control, s.r.o. 36804207  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 003/2013 10.7.2013 Zmluva o prenájme reklamnej plochy BLACHOTRAPEZ s.r.o.   0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2013 10.7.2013 Zmluva o spolupráci, poskytnutie bezodplatne priestor pre umiestnenie Telekomunikačného... Martin Kandráč 43431810  0.00  
Detail Faktúra došlá 7257783132 13.6.2013 zemný plyn - zálohová úhrada Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 35815256  69.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 52013 13.6.2013 stravné dieťa v HN za 04 Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš 37944215  17.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 130012 13.6.2013 pracovné náradie, tráva parková Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany 35448326  85.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 20131425 13.6.2013 vývoz a znešk.odpadov za 04 EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  428.53 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013242 13.6.2013 stav.materiál,štúk,riedidlo,štetec ... M+A s.r.o. Kolačkov,prev.Farby Laky,Levočská 11, S 36474819  44.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013194 13.6.2013 rezanie kanc.papiera A4 Ján Pavlovský, Hviezdoslavova 15, S.Ľ. 43531041  6.00 EUR 
Nastavenia cookies