Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 16082013 16.8.2013 Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb Geosence SK s.r.o. 46812342   
Detail Faktúra došlá 9259545 7.8.2013 intern.služby
Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo 35849487  15.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 130292 7.8.2013 tonery, xerox papier Comsas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa 36494721  129.47 EUR 
Detail Faktúra došlá 5211058054 7.8.2013 tel.služby-pevná linka Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270  21.01 EUR 
Detail Faktúra došlá 20131889 7.8.2013 vývoz a zneškodnenie odpadov EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  118.87 EUR 
Detail Faktúra došlá 51 7.8.2013 zástava zvislá, zástava EÚ Gajdoš Gabriel, Reprezent, Raslavice 14287315  53.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 152013 7.8.2013 funkcia preventivara PO r.2013 Andrej Kopčak,Šambron 82 44142064  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 72013 7.8.2013 nákup a výmena vodomerov v m.č.Kozelec Milan Benko,Tehelná 464/3, St.Ľubovňa 44924577  42.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 92013 7.8.2013 výmena bojlera,demontáž a montáž, Milan Benko,Tehelná 464/3, St.Ľubovňa 44924577  112.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013073 7.8.2013 rukavice,lampa,kábel,servis píly Róbert Fuchs-REPO Jarmočná 1780/131,Stará Ľubovňa 34917250  170.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 20132047 7.8.2013 vývoz a znešk.odpadu
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  415.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 130041 7.8.2013 mal. a elktr. materiál Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany 35448326  53.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 062013 7.8.2013 vypracovanie proj.dokum. štúdie Domu nádeje Hromoš JAP PROJEKT, Ing. Peter Jurica, Komenského 37, Sab 41517211  500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 072013 7.8.2013 vypracovanie proj.dokumentácie pre stavebné povolenie JAP PROJEKT, Ing. Peter Jurica, Komenského 37, Sab 41517211  950.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7262824364 7.8.2013 dodávka plynu-záloha Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 35815256  26.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2192013 7.8.2013 prev. verejného vodovodu Hromoš-Kozelec za III.Q 2013 W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad 36804207  367.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 1922013 7.8.2013 prev. verejnej kanalizácie Hromoš za III.Q 2013 W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad 36804207  561.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 72013 7.8.2013 dodaná strava dieťa v HN Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš 37944215  18.05 EUR 
Detail Faktúra došlá 20135159 7.8.2013 vývoz kontajnera Agrokarpaty s.r.o. Plavnica 31679935  174.22 EUR 
Detail Faktúra došlá 201305449 7.8.2013 vývoz odpadu Agrokarpaty s.r.o. Plavnica 31679935  280.44 EUR 
Nastavenia cookies