Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 1 31.3.2011 Dodatok k zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská 101/2011 31.3.2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov Magdalena Pištejová - Potraviny 34312323   
Detail Zmluva Dodávateľská 2 11.4.2011 Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu W-Control, s.r.o. 36804207   
Detail Faktúra došlá 110108 20.4.2011 tlačiareň samsung laser, klávesnica, toner,
nalepky 4 ks
Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa 36494721  359.29 EUR 
Detail Faktúra došlá 201101 26.4.2011 materská škola
-sadrokar.strop
obecný úrad
-sadr.strop,mal.a el. práce
Miroslav Kačmarský-MAXIMUS CONSTRUCTION 34919830  1,302.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111010 26.4.2011 fa za TKO za marec 2011 EKOS spol s.r.o. 36168475  373.39 EUR 
Detail Faktúra došlá 1022011 26.4.2011 prevadz.verej.
vodovodu za II.Q
W-Control, s.r.o. 36804207  362.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 0782011 26.4.2011 prev.ver.kanaliz.
II.Q
W-Control, s.r.o. 36804207  535.45 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 41/§50j/2011/NP 30.5.2011 Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 31.5.2011 Dodatok č.1 k dohode Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská KZPF/20090101 23.6.2011 Určité obchodné záležitosti bližšie určené dodatkami LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 23.6.2011 Dodatok č.1 ku komisionárskej zmluve LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674   
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/027/0 23.6.2011 Predaj licencie a update - modulov ekonomického a informačného systému BrIs s.r.o. 44401990   
Detail Objednávka Dodávateľská 2011003 1.7.2011 Objednávka geometrických plánov na pozemky s p.č. 613/47-49,453 Ing. Ján Kolumber, ul. 17. novembra 28, Stará Ľubo    
Detail Zmluva Dodávateľská 268/2011 8.7.2011 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu... Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  92,275.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 072011 14.7.2011 Vybudovanie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajine pre zabezpečenie zníženia... Slovdach, s.r.o. 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 8.8.2011 Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finnančného príspevku č. PR00649 Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323   
Detail Faktúra došlá 1104026 19.3.2012 za dodávku kameniva tr. O/32 vrátene prepravy GP-TRANS s.r.o. Plavnica 22 36516732  1,800.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011032 19.3.2012 práce na stavbe
"Program revitalizácie krajiny "
Slovdach s.r.o. Stará Ľubovňa 36465330  49,033.26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011039 19.3.2012 práce na stavbe
"Program revitalizácie a integrovaného manažmentu povodni v obci Hromoš
Slovdach s.r.o. Stará Ľubovňa 36465330  40,966.74 EUR 
Nastavenia cookies