Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2011042 19.3.2012 vykonané práce na stavbe
Kanalizácia a ČOV Hromoš
Slovdach s.r.o. Stará Ľubovňa 36465330  184,800.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7144043683 19.3.2012 energia - plyn Slovenský plynarenský priemysel 35815256  306.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20012 19.3.2012 správa DNS záznamu domény
Web hosting-standard
Netix Solutions, s.r.o. Jarmočná 48, Stará Lubovňa 43783627  79.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 029/2012 19.3.2012 prevádzkovanie verejného vodovodu
Hromoš-Kozelec I.Q 2012
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad 36804207  362.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 006/2012 19.3.2012 prevádzkovanie verejnej kanalizácie
I. Q 2012
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad 36804207  541.39 EUR 
Detail Faktúra došlá 9202484 19.3.2012 Internet Ferimex NET Flat mini l/2012 Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo 35849487  17.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 16012012 19.3.2012 Elektroinštalačná práce pre
Obecný úrad Hromoš
Martin Kyseľa, Plavnica 69 41571797  191.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012005 19.3.2012 samsung toner, toner cartridge, minolta toner
spolu 6 ks
Ján Bača - Bajan, Mierova 18, Stará Ľubovňa 44465416  324.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012027 19.3.2012 nová verzia a služby 2012 BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov 44401990  261.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 110117 19.3.2012 tlačivo, kniha došlej-odoslanej pošty 3 ks
pohár biely 05,03,02,08 po 100 ks,pohár biely 05...
Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa 33079030  101.33 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120057 19.3.2012 Ekos vrecia biele 120 ks EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  257.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 21201007 19.3.2012 Kontrola výkazov DÚ celý rok 2012 BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov 44401990  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2121102393 19.3.2012 aut.odmena za licenciu na verejné použitie
hudobných diel
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob 00178454  14.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 120002 19.3.2012 štuk vnutorný hasit , lepidlo flexibilné Ivan Cuprak - KARPO, prev.Plaveč, Tehelná 12, Lipa 35448326  84.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012036 19.3.2012 xerox papier,kanc.potreby,obalky,rychloviazače Kaleta Stanislav, Jarmočná 126, Stará Ľubovňa 40322289  137.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 20115684 19.3.2012 služby spojené so zberom, triedením,
úpravou odpadu a prepravnými nákladmi
za IV. Q 2011
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  167.22 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120168 11.5.2012 za vývoz TKO EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  560.07 EUR 
Detail Faktúra došlá 9205708 11.5.2012 všeobecné služby - internet Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo 35849487  17.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 3121001 11.5.2012 všeobecné služby Roľnícke družstvo Plavnica 204447  427.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 7217418016 11.5.2012 energia Slovenský plynarenský priemysel 35815256  296.00 EUR 
Nastavenia cookies