Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2012014 15.5.2012 výdavky z reprezentačného fondu Milan Rinkovský, Lipova 1586/36, Stará Ľubovňa 33068135  217.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 112012 15.5.2012 výkon prác preventivára PO a BTS Andrej Kopčak, Šambron 82 44142064  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7737067371 15.5.2012 telekomunikačné služby T-Com Bratislava 35763469  32.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 1032443843 15.5.2012 telekomunikačné služby Telefonica O2 Slovakia s.r.o. 35848863  55.93 EUR 
Detail Faktúra došlá 0112038437 15.5.2012 stravovacie poukážky Le Chegue dejeuner s.r.o. 31396674  148.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 42/12 15.5.2012 zástava EU, zástava PE, zástava smútočná Gajdoš Gabriel - REPREZENT 14287315  74.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012042 15.5.2012 pracovné náradie pre pracovníkov
protipovodňovej činnosti
Róbert Fuchs-REPO 34917250  195.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121392 15.5.2012 zneškodnenie odpadov z dňa 4.4.2012 EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  138.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121313 15.5.2012 druhotné suroviny,obaly zo skla a plastov
za I.Q 2012
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  175.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 81200325 15.5.2012 program obce info mini Datatrade s.r.o., Zlaté Moravce 35960132  48.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012030 15.5.2012 grafické práce-tlač Peter Sekelský-SEPE DESIGN, Stará Ľubovňa 46405437  33.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012168 15.5.2012 kanc.papier Kaleta Stanislav, Jarmočná 126, Stará Ľubovňa 40322289  20.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012022 15.5.2012 údržba os.motorového vozidla
obecného úradu
Anna Šalamonová-AUTOMIX, Stará Ľubovňa 41142357  79.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 9212210 15.5.2012 internet ferimex NET Flat mini TN Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo 35849487  17.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121414 15.5.2012 práce na obecnom kompostovisku EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  57.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 142012 15.5.2012 pretláčanie kanalizácie v ZŠ s MŠ a na obecnom úrade Milan Benko, Tehelná 464/3, Stará Ľubovňa 44924577  231.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121424 15.5.2012 zneškodnenie odpadov zo dňa 16.4.2012 EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  89.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 1205482 11.6.2012 odmeny výk.umelcom za ver.prenos
prostredníctvom tech.zar. v r. 2012
Slovgram, Jakubova nám. 14, Bratislava 17310598  33.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1200210 11.6.2012 tonery 2 ks Comcas s.r.o. Jarmočná 1/167 36494721  83.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 120076 11.6.2012 drobný materiál pre
ZŠ s MŠ
Mária Blašková, Kežmarok, prev. Železiarstvo, Star 37238922  129.00 EUR 
Nastavenia cookies