Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/17 5.2.2014 Odhŕňanie snehu Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  131,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 31501003 19.1.2015 Odhŕňanie snehu Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  175,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 31502001 6.2.2015 Odhŕňanie snehu Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  43,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 31501004 6.2.2015 Odhŕňanie snehu Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  197,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 31502003 5.3.2015 Odhŕňanie snehu Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  175,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 201502669 5.3.2015 Odhŕňanie snehu AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica 31679935  189,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 31302002 29.4.2013 odhŕňanie snehu v 02/2013 Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  678,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 31301001 6.3.2013 odhŕňanie snehu v mesiaci január 2013 Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  722,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/40 4.4.2014 Odkvap. žľaby Milan Valek 3768311  330,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/78 3.7.2014 Odmeny Slovgram SLOVGRAM 17310598  33,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1205482 11.6.2012 odmeny výk.umelcom za ver.prenos
prostredníctvom tech.zar. v r. 2012
Slovgram, Jakubova nám. 14, Bratislava 17310598  33,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 26.3.2014 Odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Ženčuch Ján   640,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015056 3.3.2015 Ohrievač Mikuláš Kačmár - TAMATEX 14310112  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015005 14.1.2015 Ochranné pomôcky Róbert Fuchs - REPO 34917250  46,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV150023 8.4.2015 Ochranné pracovné prostriedky JSM INVEST, s.r.o. 44873140  141,98 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská A1/43/16/11 22.3.2011 Opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKÝ, štátny podnik, Odštepný 36 022 047 04   
Detail Faktúra došlá 120044 8.11.2012 oprava auta W golf Robert Budzak, Okružná 48, Stará Ľubovňa 34915311  153,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201504 25.2.2015 Oprava krbu Eurobau JM spol.s.r.o. 36508225  370,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12066 4.10.2012 oprava krovinorezu FS400 a FS 120 Ján Mrug, Plavnica 12 34918591  142,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012103 13.7.2012 oprava motorovej píly Róbert Fuchs-REPO, Jarmočná /Tankol/ Stará Ľubovňa 34917250  206,80 EUR